10
Październik
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Nawet najbardziej ryzykowni gracze wiedzą, że rozrywka va bank sporadycznie się opłaca. Wolno albowiem strwonić wszystko, nie zyskawszy nic. Żeby nie zostać biednym jak przysłowiowa mysz kościelna warto asekurować swój kapitał, który zamierzamy ulokować finanse. Ekonomiści radzą wykonanie tak nazywanego portfela inwestycyjnego – opcje binarne. Cóż to takiego? Jest to zestaw lokat, inaczej akcji, obligacji, inwestycji w idealna kultury, fundusze inwestycyjne oraz tak dalej i tak dalej, o rozmaitej płynności, zyskowności i różnym ryzyku. Takie rozłożenie kapitału ma być zabezpieczeniem dla inwestora, że w razie kryzysu nie utraci on pełnego zainwestowanego kapitału. To w których proporcjach inwestor rozłoży własne pieniądze zależy tylko od niego. Jeżeli lubi ryzyko lub stać go na to, by w razie niepowodzenia poświęcić istotną sumę pieniędzy może większość kapitału zainwestować w ryzykowne akcje, a resztę zainwestować w bezpieczne lokaty. Jeżeli niemniej jednak nie oczekuje wysokich i szybkich dochodów, a boi się ryzyka to proporcja ma prawo być odwrotna – więcej kapitału przeznaczy na lokaty czy fundusze inwestycyjne, a mniej na akcje czy inwestycje w dzieła początkującego malarza. Przetestuj Jak handlować Opcjami Binarnymi?

Categories: Biznes

Comments are closed.