06
Listopad
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Ze względu na znaczną wymianę towarową z zagranicą stałe usprawnianie nadzoru fitosanitarnego ma bardzo duże znaczenie. Zgodnie z przepisami kwarantannowymi obowiązuje zakaz wywożenia porażonego materiału szkółkarskiego z Polski. Materiały te wwożone do Polski powinny być zaopatrzone przez kraj eksportujący w świadectwo zdrowia i pochodzenia zawierające oświadczenie, że są wolne od chorób objętych polską listą kwarantannową. Podstawowymi warunkami prawidłowego stosowania kwarantanny są: szybka identyfikacja gatunku kwarantannowego oraz podjęcie kroków określonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa. Zabiegi wykonuje się w miejscu wwozu, a w razie stwierdzenia ogniska choroby lub szkodnika na terenie kraju likwiduje się je natychmiast. Wystąpienie choroby kwarantannowej w gospodarstwie podlega obowiązkowi zgłoszenia służbie ochrony roślin. Choroba znana była już w roku 1935, jednak dopiero po 20 latach udowodniono, że powoduje ją wirus. Poraża wyłącznie jabłoń. W Polsce dotychczas jej nie notowano. Objawy choroby występują głównie na owocach w postaci rdzawych, czerwonych lub ciemnozielonych pierścieni. Liście ulegają pomarszczeniu, któremu towarzyszą jasnozielone lub żółtawe plamki wzdłuż nerwu głównego i niekiedy nerwów bocznych. Objawy i ich nasilenie mogą się zmieniać w zależności od odmiany i warunków zewnętrznych, zwłaszcza temperatury. W latach o wysokiej temperaturze objawy są mniej intensywne.

Categories: Ogrodnictwo

Comments are closed.