12
Czerwiec
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

AdwokatNa pewno wszyscy z nas świetnie wiedzą, że rozwód jest pierwszym krokiem do podziału majątku, do jakiego dosyć musi. Jakim sposobem się okazuje, są dwa sposoby podzielenia majątku po zwieńczeniu sprawy rozwodowej. Jeżeli małżonkowie się porozumieją między sobą, wtedy podział majątku, ma prawo zostać dokonany u notariusza – wypróbuj podział majątku szczecin. Całkowicie inaczej jest jednakże w sytuacjach, kiedy małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia. Wtedy niestety nieodzowna jest interwencja sądu, jaki zadecyduje, w jaki sposób podzielić dobrobyt pomiędzy byłych małżonków. Ewidentnie od razu należałoby doliczyć, że majątek osobisty nie ulega podziałowi, a w takim razie wszelkiego typu darowizny, spadki, udziały w spółkach cywilnych, nagrody oraz honoraria za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków. Podziałowi w takim razie ulega przede wszystkim to, co łączne, a więc bezsprzecznie zakupione po ślubie nieruchomości, grunty, lokale, środki zgromadzone na wspólnym rachunku czy przedmioty razem nabyte w czasie trwania małżeństwa. Ten majątek pozostaje podzielony.

Categories: Usługi

Comments are closed.