12
Kwiecień
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Wielka firma jest jak organizm – każdy organ i narząd musi działać porządnie, by całość nie zawiodła. Jeśli zawiódłby mózg, nic już nie miałoby szans, żeby przywrócić właściwy bieg całości przedsięwzięcia. W realności takim mózgiem firmy jest zarząd – czy to jedno czy wieloosobowy. Tak w zasadzie to on korzystając z pracy reszty ciała, urealnia jego działania. Są organy, bez których organizm by nie przeżył mimo obecności mózgu, jak na przykład płuca. W rozplanowaniu poszczególnych komórek firmy płuca można porównać do działu księgowości, bez jakiej całe przedsiębiorstwo ekspresowo ażeby przestało istnieć. Prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, odprowadzanie podatków oraz składek do ubezpieczenia – wszystkie kwestie finansowe niewątpliwie muszą być w jednostce gospodarczej prowadzone, jak e-urlopy. Tutaj nie ma wyboru, nie ma innej opcji – tak jak funkcji płuc nie przejmą inne organy. Istnieją oczywiście narządy, bez jakich ciało ma prawo funkcjonować, chociaż będzie w owym czasie lekko upośledzone – brak sekretarki przed gabinetem jednego z naczelników nakłada na niego samego większy zakres obowiązków, tak jak po usunięciu jednej nerki intensyfikuje się transfer przez drugą.

Categories: Biznes

Comments are closed.