Archive for the ‘Ogrodnictwo’ Category

06
Listopad
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Owocówka południóweczka żeruje głównie na brzoskwini, ale także na moreli, jabłoni, gruszy, pigwie, pigwowcu japońskim, śliwie, migdale, wiśni i irdze. Występowała w Austrii, Francji, Serbii, Niemczech, Szwajcarii, na Węgrzech, we Włoszech, a także w wielu krajach Azji, Afryki, Ameryki i Australii. Jest to motyl z rodziny zwójkowatych, o długości ciała około 10 mm i rozpiętości skrzydeł 11—15 mm. Skrzydła pierwszej pary są ciemnobrunatne, z czarnym i białym rysunkiem, drugiej pary […]

Categories: Ogrodnictwo
06
Listopad
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Szkodnik może żerować na ponad 120 gatunkach roślin, między innymi na drzewach i krzewach owocowych, niektórych drzewach i krzewach parkowych, jak np. morwa, klon jesionolistny, ligustr, bez czarny, róża, hortensja. Niekiedy występuje na roślinach rolniczych, jak chmiel, kukurydza, rośliny strączkowe, oraz na niektórych chwastach dwuliściennych. Oprzędnica jesienna może rozwijać się w krajach, gdzie średnia temperatura okresu wegetacyjnego jest wyższa od 16°C. Występowała ona w Austrii, Czechosłowacji, Serbii, na Węgrzech, w […]

Categories: Ogrodnictwo
06
Listopad
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Szkodnik atakuje wszystkie drzewa i krzewy owocowe oraz liczne drzewa i krzewy ozdobne, ni. in. buk, czeremchę, głóg, irgę, jarząb, ligustr, lilak, lipę, pigwę, topolę, trzmielinę, wiąz i wierzbę. Występuje w krajach bałkańskich, Austrii, Czechosłowacji, Danii, Francji, Szwajcarii, Włoszech, Rosji, w krajach Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej oraz w Australii. W Polsce pojedyncze ogniska stwierdzono w latach 1948 i 1949, od tej pory nie był notowany. Opis. Jest to […]

Categories: Ogrodnictwo
06
Listopad
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Chorobę znano w Ameryce już w roku 1780, a jej sprawcę — bakterię Eruńnia amylovora Winsl. odkrył Bunill w roku 1879. Obecnie choroba występuje na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Afryki. W Polsce stwierdzono ją w roku 1966. Bakteria poraża około 90 gatunków roślin z rodziny różowatych, ale głównie gruszę, jabłoń i pigwę. Pierwsze objawy choroby występują w okresie kwitnienia. Porażone kwiaty zamierają i brunatnieją. Później bakterie zakażają owoce, powodując ich […]

Categories: Ogrodnictwo
06
Listopad
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Proliferacja, zwana też miotlastością jabłoni, występuje w kilkunastu krajach Europy, w tym również w Polsce, zwłaszcza w południowej jej części. Oprócz jabłoni poraża grusze i pigwę. Do niedawna była zaliczana do wiroz. W roku 1969 odkryto jednak, że jej sprawcą jest nowy, dotychczas znany tylko medycynie i weterynarii czynnik chorobotwórczy z rodzaju Mycoplasma. Są to organizmy zaliczane do bakterii, wielkości od 80 do 800 milimikronów. Nasilenie i rodzaj objawów chorobowych […]

Categories: Ogrodnictwo
06
Listopad
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Ze względu na znaczną wymianę towarową z zagranicą stałe usprawnianie nadzoru fitosanitarnego ma bardzo duże znaczenie. Zgodnie z przepisami kwarantannowymi obowiązuje zakaz wywożenia porażonego materiału szkółkarskiego z Polski. Materiały te wwożone do Polski powinny być zaopatrzone przez kraj eksportujący w świadectwo zdrowia i pochodzenia zawierające oświadczenie, że są wolne od chorób objętych polską listą kwarantannową. Podstawowymi warunkami prawidłowego stosowania kwarantanny są: szybka identyfikacja gatunku kwarantannowego oraz podjęcie kroków określonych rozporządzeniem […]

Categories: Ogrodnictwo