Energetické štítky se od září mění

Od 1.9.2020 dochází ke změně vyhlášky, která se týká zpracování Průkazů energetické náročnosti budov (PENB). Zpracování tohoto průkazu poskytuje informace o tom, jaká je energetická náročnost při provozu určitého objektu. S novou vyhláškou přichází řada zásadních změn v oblasti zpracování energetických průkazů.

Změny spočívají zejména v úpravě parametrů referenční budovy, změny faktorů neobnovitelné primární energie, ale také v samotné metodice výpočtu energetických průkazů. Došlo k úpravě definice budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Významnou změnou je nová podoba protokolu, grafické části a příloh PENB.

Změny, které budou v platnosti od 1.9.2020, mají za cíl efektivnější hodnocení energetické náročnosti budov a také maximalizovat kvalitu zpracovávaných PENB. Níže je znázorněna změna grafické části energetických štítků.