Jak bychom měli postupovat v případě vyklízení pozůstalosti

Na světě nikdo není věčně a tak jsou samozřejmě v životě situace, kdy nám odejede blízký člověk. Musíme vše zařídit a k tomu také patří likvidace pozůstalosti. Je logické, že na takové situace není nikdo připravený a tak je vhodnou alternativou pomoc odborné firmy, která se likvidací pozůstalosti zabývá.

Co můžeme od takových služeb očekávat

Vyklízení pozůstalosti využívá mnoho soukromých osob, ale pod pojmem vyklízení se skrývají i služby, které mohou využít samozřejmě i fyzické osoby. Také firmy totiž jistě čas od času potřebují vyklidit různé prostory nebo sklady. V případě likvidace pozůstalosti jde většinou o vyklízení celého bytu, půdy a sklepních prostor. Staré a nepotřebné věci se mohou po domluvě věnovat například charitě, starý nábytek, kuchyňské linky je potřeba demontovat a vše ekologicky zlikvidovat. Jde také o likvidaci starých elektrospotřebičů, které se nemohou jen tak vyhodit do popelnic. I tyto služby jsou náplní práce odborných firem. Mnohé firmy také mohou zařídit i drobné bourací práce. Pokud si takovéto služby vyklízecí firmy objedná například firma, může počítat také s likvidací firemních dokumentů formou skartace.

Vyklízení pozůstalosti

Postup vyklízení pozůstalosti je následující. Je – li byt po zemřelém ve osobním vlastnictví, je zde vyklízení z právního hlediska jasnou záležitostí. V případě, že byl zemřelý pouze nájemce, vyklízení je povinnost dědiců. Existují ale situace, kdy například dědic není známý a tady nastává malý problém. Po půl roce, kdy se dědic neobjeví má majitel takového bytu právo byt vyklidit a naložit s věcmi, jak ho napadne, dokonce i prodat. Zní to divně, ale to tak. Legislativa v tomhle směru mluví jasně.

Pokud existují pozůstalí, musejí si všechny pozůstalosti dobře probrat a zaujmout tak stanovisko, co si chtějí ponechat a co se může zlikvidovat. Jsou to určité osobní věci, ale i elektrospotřebiče, které mohou ještě nějakou dobu posloužit.

Pomoc odborné firmy

Jestliže uvažujeme o tom, že bychom si na takovou práci objednali profesionální firmu, jistě to má své důvody, ale také výhody. Ten hlavní důvod určitě je, že veškerou práci můžeme s klidem přenechat právě pracovníkům odborné firmy. Celá akce tak bude zajištěna a my se mžeme věnovat jiným, potřebnějším záležitostem. Také jde určitě o emoce, které jsou v těchto případech všudypřítomné. Vyklízení pozůstalosti je také mnohem efektivnější a rychlejší právě s vyklízecí firmou. Pokud jde o vyklízení většího rozsahu, může firma přistavit kontejner, do kterého se nahází všechen nepotřebný materiál a odpad, poté je vše odvezeno na skládku. Odborné firmy disponují také různě velikými kontejnery takže není třeba objednávat příliš velký. Vše samozřejmě záleží na množství odpadu. Zde je třeba se s firmou předem domluvit na podrobnostech. Pracovníci mohou nejdříve přijet a zjistit tak stav bytu, který je třeba vyklidit, propočítají nám také předběžnou kalkulaci práce a také i velikost vhodného kontejneru. Z hlediska nákladů na vyklízení je jistě na místě se právě s vyklízecí firmou na všem domluvit. Vyhneme se tak případným neshodám nebo nepříjemnostem. Musíme ovšem počítat i s tím, se dle náročnosti vyklízení může cena podstatně lišit.

Ekologická likvidace

Samozřejmostí tady v takových případech je, že veškerý materiál, odpad a věci z pozůstalosti jsou ekologicky zlikvidovány. Klasický odpad je odvezen na skládku, elektrospotřebiče jsou odvezeny do sběrného dvora, kde se o ně postarají. Hlavně si musíme uvědomit, že do popelnic žádná elektronika nepatří, ani ta nejmenší.