Jak využít světelné signalizace

Malé i velké firmy se stále snaží zlepšovat bezpečnostní podmínky svých zaměstnanců, a proto zavádějí nová řešení, moderní bezpečnostní systémy. S jejich pomocí se snažit eliminovat riziko vzniku úrazu, ale jejich využívání může i značně zvýšit efektivitu práce. Mezi takovéto systémy patří bezesporu i optická projekce, která má opravdu hodně co nabídnout. V čem je tedy tak výjimečná a s čím vším může pomoct?

Upozornění na nebezpečí

V rámci velkých provozů existují místa, která jsou zkrátka z hlediska, kterým jsou bezpečnostní rizika nebezpečnější než jiná. To může být například z toho důvodu, že se zde nachází nebezpečné chemikálie, manipulační technika nebo je zde z jiného důvodu zvýšené riziko úrazu.

Jasné vyznačení takovýchto míst je nejen důležité, ale i stanovené zákonem. To může být provedeno umístěním výstražných pásek, kuželů nebo jiného značení. Přesto všechno se právě světelné značení zdá jako nejvíce efektivní. Rozsvícení výstražných světel navíc může být napojeno na pohybová čidla, což nejen že ušetří energii, ale skutečně každého donutí si takovéto výstrahy všimnout.

Vymezení zakázaných prostorů

Je jasné, že pokud se v rámci své práce musí zaměstnanec v takovýchto rizikových zónách pohybovat, musí na to být řádně upozorněn. Přesto existují místa, kam zaměstnanec, z důvodu ochrany své i okolí přístup nemá. Příkladem za všechny může být například sklad nebezpečných chemikálií, kde mají přístup pouze povolané osoby. Pomocí světelných značení je tak možné jasně vymezit zakázané zóny. Pokud se navíc opět napojí na již zmíněná pohybová čidla a třeba i zvukové zařízení, mohou být opravdu velmi efektivní.

Pomoc s orientací na pracovišti

Pokud zaměstnanec přesně ví, kam má jít a kudy se tam dostat, rapidně se sníží riziko jakéhokoliv zranění. Za použití světelného projektoru od firmy Visap.cz tak snadno můžete za pomocí různých šipek, vyznačení zákazů a příkazů nebo jednotlivých zón velmi zjednodušit orientaci pro zaměstnance.