Topte tepelným čerpadlem

Vytápět dům klasickými kotli na uhlí či dřevo se pomalu ale jistě stává přežitkem. Tento tradiční způsob je drahý a hlavně nešetrný k ovzduší. Moderní variantou jsou tepelná čerpadla, u kterých je sice vstupní investice poměrně vysoká, ovšem náklady na pořízení tepelného čerpadla se vám vrátí zhruba za pět let a poté již budete topit zadarmo. Počáteční investici si navíc můžete snížit využitím dotačního programu vlády.

Jaký je princip tepelného čerpadla?

Jedná se o tepelný zdroj, který odebírá teplo buď ze země, z vody nebo ze vzduchu a předává je k vytápění domu. Tepelná čerpadla se liší právě tím, jaké médium využívají. Nejběžnějším typem je tepelné čerpadlo vzduch/voda, které bere teplo z okolního vzduchu a předává jej vodě v otopném sytému, případně do podlahového topení. Existují i tepelná čerpadla, která odebírají teplo z vody. Přijaté teplo může také přímo ohřívat vzduch v interiéru domu. Typ čerpadla země/voda odebírá teplo z podzemí a předává jej otopné vodě. V podzemním kolektoru proudí kapalina ve formě plynu, který se působením zemního tepla mírně ohřívá. Po stlačení ohřeje vodu v otopném systému.

Proč je tepelné čerpadlo výhodné?

Vedle již zmíněného levného provozu a žádného znečišťování ovzduší je to také nezávislost na cenách energií, které neustále rostou. I když výkon tepelných čerpadel není velký, můžete díky kvalitnímu zateplení domu pohodlně vytápět dům a ohřívat vodu prakticky po celý rok. Tepelné čerpadlo nevyžaduje žádnou údržbu a díky němu budete mít čisté prostředí v celém domě.

Pořiďte si klimatizaci

Při jejím výběru je důležitým hlediskem vnitřní prostor. Například do místnosti s počítačovými servery, které generují značné množství tepla, je třeba instalovat klimatizaci s vyšším výkonem. Nestačí tedy zaměřit se jen na čtvereční metry. Stejně tak je třeba uvažovat v případě podkrovních místností. Do bytů a kanceláří je vhodná klimatizace s nižší hlučností.

Jak tedy vybírat?

Můžete se obrátit na pražskou firmu M-klima, s.r.o., která dodává a montuje jednak tepelná čerpadla, a jednak nejrůznější druhy klimatizací. Doporučí vám optimální řešení vhodné pro vaše potřeby. Na webových stránkách M-klima.cz se dozvíte, že nejlepší značkou klimatizace je Toshiba, která zaručuje úsporu energie až od 60%.