Víte, na co se zaměřit při výběru čerpadla?

Pokud máte dům či zahradu, docela jistě před vámi vyvstává otázka nákupu vhodného čerpadla na vodu. Je to velice užitečný pomocník, který vám pomůže zajistit dostatek vody. Vzhledem k tomu, že současná nabídka čerpadel je dosti široká, je potřeba při výběru vhodného čerpadla zvážit celou řadu faktorů. Patří mezi ně především konkrétní účely, k nimž budete čerpadlo používat. Od nich se odvíjí nejen konstrukce, ale také provedení. Pokud chceme, aby čerpadlo podávalo takový výkon, který od něj očekáváme, musíme jej využívat pouze k účelům, ke kterým je určeno. Pokud bude v provozu v nevyhovujících podmínkách, nejen, že nepodá očekávaný výkon, ale také může dojít k jeho poškození.

Mezi další důležitá hlediska, která bychom měli brát v potaz, patří druh vody, kterou chceme čerpat, objem vody, vzdálenost, do které potřebujeme čerpat a také jak často budeme čerpadlo používat.

Čerpadlo podle druhu vody

Mezi velmi důležitá kritéria, která je důležité brát při výběru čerpadla v potaz, patří charakter a zdroj vody.

Pokud budeme čerpadlo používat pro čerpání pitné vody, zpravidla to bývá z nějakého podzemního zdroje. Může jím být studna či vrt. Pro tento případ je vhodné povrchové odstředivé čerpadlo nebo ponorné čerpadlo. Je vhodné, aby čerpadlo mělo atest na vodu pitnou. Vzhledem k tomu, že voda je jednou ze základních potřeb každé domácnosti, je vhodné vybrat čerpadlo kvalitní a klidně si za něj i připlatit. Velký výběr kvalitních čerpadel nabízí společnost VODA Janek.

Pokud sháníte čerpadlo pr vodu užitkovou, čistou, do níž patří voda dešťová, z řeky, rybníka, drenáže či nádrže, není potřeba žádné speciální čerpadlo. Jen je důležité zamezit pronikání nečistot a pevných kousků do čerpadla.

Pokud potřebujete čerpadlo na odčerpávání splašků a kalů, jsou k tomu určené speciální druhy – čerpadla kalová. Kromě speciální konstrukce jsou ještě vyrobená z odolnějších druhů materiálů. Některá čerpadla jsou dokonce opatřena řezacím zařízením, které rozmělňuje hrubší nečistoty.